top of page
Het oppervlak aanraken

Seminar 3

Leven vanuit de ziel – Seminar 3

Om een bewust(er) leven te kunnen leiden is het van belang om dieper inzicht te krijgen in de spirituele identiteit van jezelf en het wezen van God. Daarnaast is kennis van begrippen als reïncarnatie, karma, tijd, toekomst, ruimte, religie en relatie onontbeerlijk voor het opnieuw waarde en betekenis toe te kennen aan je eigen leven.

Een welwillende en verantwoordelijke levenshouding ontstaat door vernieuwende inzichten in tijd en toekomst.

Vanuit een spiritueel perspectief gezien, bestaat er geen begin of einde, maar is tijd een cyclisch en eeuwig patroon.

Binnen zich dit herhalende levensspel kun je je huidige moment leren benutten voor de creatie van een toekomst zonder lijden en verdriet.

Een bewustere levenswijze is essentieel voor het ontstaan een harmonieuze samenleving waar eenieder volledig tot zijn recht komt.

Grondbeginselen voor deze nieuwe realiteit zijn een schone denktrant, zuivere gevoelens, een geweldloze visie en rechtvaardig handelen.

Als spirituele bereidingen tot uitdrukking worden gebracht in woord en daad, gevoel en gedrag, dragen ze op een natuurlijke manier bij tot de ontwikkeling van harmonieuze en gelukkige relaties.

Een zinvolle manier van leven brengt de innerlijke schoonheid van elk mens naar de voorgrond.

Seminars worden op maatwerk gemaakt voor het bedrijfsleven en kleine groepen.

Voor meer informatie stuur mail naar; Tonnie.v.Deursen@Gmail.com

bottom of page