top of page

Boodschappen van EngelenGroei in jezelf.


Ja… Soms denken mensen waarom moet ik dit allemaal meemaken en wat moet ik ermee.

Zo ook ik krijg deze vragen vaak te horen van bezoekers. Maar ook ik stel mezelf deze vraag vaak.


Wij mensen denken dat het leven een weg is waarin we vreugde en geluk kennen. Maar je kunt pas vreugde en geluk kennen als je door diepe dalen gaat en bent geweest in het leven. Je leert de waardes kennen en te breken in jezelf, verbinding maken met wie er nu echt in je zit. Je ziel je ware kennis, je geest, je hart.


Maar vooral de ziel is het grootste bezit van de mens.


We zijn hier op aarde om de ziel te ontwikkelen, je gaat door processen om je ware ik te leren kennen, jezelf te ontmoeten. Je kunt pas uit je hart spreken als je jezelf geopend hebt in je ziel, het definitieve bestaan. In de oude tijdslijnen van de oermensen zie je dat deze mensen leefde vanuit de ziel en het leven in een andere wereld, het leven na de dood.


Kijk naar de Egyptenaren, de Aboriginals, de Indianen. Zij leefde het leven naar hun gevoel en innerlijke wijsheid, echter door de tijd heen zijn wij mensen dit kwijt geraakt, we leven vanuit de buitenkant en geloven niet meer in ons gevoel. Lopen ervan weg, want het is vreemd, de dood, het naar huis gaan de wereld waar we vandaan komen is ons ook vreemd. Ikzelf denk dat de dood een feestelijke gebeurtenis is waarbij we de ziel eren en vreugde meegeven in zijn nalatenschap dat hij geleerd heeft in het leven. De kennis die iemand achter zich laat en nog meer de vreugde de wijsheid die hij meeneemt naar een volgend leven dat is de winst de vreugde voor wie weet wat…….


Soms zijn er mensen op aarde die eigenlijk engelen zijn, engelen die neergedaald zijn intens verbonden met mensen en zo de mens met zijn ontwikkelde ziel helpen de juiste weg te vinden in het leven dat intens en voor velen zeer zwaar is. Echter we moeten leren om deze mensen te zien hun wijsheid tot ons te durven te nemen en onszelf te durven te veranderen. Oude patronen los te laten en opnieuw kaders op te zoeken waarin we weer kunnen groeien en ons zelf te ontwikkelen.


De tijd waarin we nu leven, vraagt om ontwikkelingen, ontwikkelingen bij jezelf. We hebben deze tijd nu gekregen om onszelf los te maken van een oud vastgeroest denken.


Deze Tijd vraagt om vernieuwingen, Het wordt ons gegeven, we kunnen juist nu het oude denken omzetten in iets moois. Veranderingen bij jezelf, bij andere en je creativiteit vanuit vernieuwingen etaleren. Ik vind het ondanks alle pijnen, verdriet en verlies goed om er vanuit jezelf met anderen een nieuwe tijd neer te zetten. Positiviteit kan helend werken voor de mens, de natuur en voor het herstel van de aarde. De Kosmos laat ons zien dat we moeten beginnen, het allereerst bij onszelf.


Ik ben ervan overtuigd dat we geholpen worden. De mensen die er nu staan, zichzelf wegcijferen alles op alles zetten om het in goede banen te leiden. We noemen ze engelen en in zekere zin zijn het ook engelen. Aardse Engelen.


Maar er zijn ook nog andere Engelen. Zij waken over het grote geheel. Sturen het proces van de aarde en de mens bij.


Kijkend of we het grote proces begrijpen en helpen ons te steunen daar waar nodig is en zal zijn.

Mensen spreken over allerlei zaken. Vlees, vegetariër, veganisme, vervuiling, geloof, donkere mensen, nationaliteiten ect……

Maar het echte proces is het proces van jezelf, je ziel.


Als je daar de inzichten in kunt vinden, kunt herstellen, kom je tot de kern en kun je vanuit Liefde echte innerlijke liefde doen wat je moet doen...


En als je het over Liefde hebt, bemerk ik dat we niet weten wat liefde is. Mensen die weleens een ervaring hebben met de andere kant in welke vorm dan ook, spreken over liefde die wij niet kennen en wat met hun heel veel heeft gedaan. Nadat zij terugkwamen in het lichaam zijn hun levensecht diep veranderd. Zij waren nadien in staat om grote veranderingen neer te zetten.


Maar probeer eerst maar eens hoe je met jezelf aan de slag kunt gaan. Misschien mediteer je of ben je in staat om met je leermomenten van deze tijd aan de slag te gaan, ben je in staat om veranderingen en menselijke liefde te etaleren in je eigen systeem.


Al zouden veel mensen dit al doen en kunnen, dan pas zijn we echt in staat om de aarde te veranderen en er een mooie planeet van te maken.


Heb jezelf lief!

bottom of page