top of page

Coachen van begaafde kinderenHoe groter je bewustzijn is, des te meer heb je te dragen. Steeds vaker kom ik gevoelige ouders tegen met begaafde kinderen. Soms is hun vader verwijderd door een scheiding of sterven. Het begaafde kind heeft dan meteen een zware diepe last op zich, los van het bewustzijn, voelt het kind de pijnen van zijn of haar omgeving zeer intens.


Nu vraag je is begaafd zijn, bewustzijn. Deels is dat waar, als je begaafd bent is het onbewustzijn bewuster. Je antennes zijn verbonden met het bewustzijn. Je weet, ziet, voelt en kan daarom bewuster de signalen die mensen of situaties uitstralen oppikken. Het bewust aanwezig zijn van deze elementen heeft consequenties voor de drager. Voor een begaafd mensje is deze gevoelige bewustzijn nog niet te vertalen. Als je ouder en doorleefd bent, kun je beter met je bewustzijn omgaan. Vaak zie je bij deze kinderen ook dat ze moeite hebben om kind te zijn. Ze weten zoveel.

Laatst kwam een jong meisje met haar ouders bij me op de praktijk. Het meisje zag zoveel, dode mensen, het verdriet van haar omgeving, noem maar op. Ik zag een herkenning met andere ouders en hun begaafde kinderen. Hoe kunnen wij ons kind helpen!


Probeer altijd open te staan, luister, troost, en toon begrip. Maak er geen sensatie verhaal van, maar zie het als een zware last, dat een jong mensje al heeft bij de start van het nieuwe leven. Vaak hebben deze kinderen speciale opdrachten, ik zie hoe klein en jong ze al aan het genezen zijn. Ze raken met hun aanwezigheid je ziel en hart aan. Zetten processen in beweging. Een aantal jonge vrouwen om me heen hebben dit soort kinderen bij zich. Zij hebben de moed gehad om te breken met oude patronen, waarvan de tekorten van de patronen, hindernissen zijn of waren voor zichzelf en hun begaafde kind/eren. Ik vind het knap en heb respect voor ze.

Ook hierin herken ik hun processen. Ooit heb ik het zelfde gedaan. Het moest, je kon niet meer verder, omdat je andere normen en waardes had dan je partner. Hierdoor zie je, dat je als ouder in een dubbel proces zit. Je eigen diepe ziele ontwikkeling en dat van je begaafde kind. Toch is het ook fijn om te zien dat een scheiding niet altijd noodzakelijk is. Ik zie ook ouders om me heen waarvan ze samen de kracht en uitdaging vinden, om hun kind te begeleiden in hun gevoelige ontwikkeling.


Dit is fijn om te zien. Immers als kind heb je juist behoefte nodig van beide ouders en hun directe aanwezigheid. De geborgenheid van liefde en warmte. Ik ervaar dat de wereld in een spagaat ligt, deels de verwrongen leef gewoontes en deels de nieuwe mens, met zijn sensitieve gevoeligheid. De groei naar een nieuw menselijk tijdperk is aanwezig bij de huidige kinderen met hun gevoelige onbewustzijn.


Het onbewustzijn is 2/3de groot, 1/3de is bewustzijn. Bij begaafde kinderen is het bewustzijn meer dan 1/3de. Ik noem dit het waarnemen, zien. Je kunt je dan misschien een beeld vormen, hoe het kind signalen waarneemt, maar nog niet de kracht heeft(door zijn jonge jaren) om met het bewustzijn dingen van je af te kunnen zetten of te vertalen. Ik ervaarde dat begaafde tieners een einde maken aan hun leven. Ze konden niet meer leven met alles wat ze zagen, voelde en waarnamen.


Ik moet denken aan een jongen die vele talen sprak, tot zelfs een oude Chinese taal toe. Jaren geleden kwam ik hem tegen, tijdens een reading met zijn lieve moeder. Hij liet me zien hoeveel “LAST” hij ondervond van zijn intelligentie / begaafdheid. Steeds meer zie ik tieners worstelen met dit fenomeen. Ik kan het begrijpen, het leven is al zo zwaar, laat staan als je daarbij nog vele anderen zaken waarneemt.


Een tip die ik steeds weer geef is; sta open voor je kind. Durf jezelf te ontwikkelen, hierdoor geef je, je eigen kind de meeste levens ruimte. Immers hun kindertijd is al zo kort. Maak een plan hoe je jezelf en je kind de natuurlijke ruimte geeft. Aanwezigheid van negatieve mensen is een dubbele last voor je kind, durf in zoverre als het haalbaar is, deze negatieviteit te verwijderen.

Let op je voeding, zorg voor rust en ontlading in de natuur. Trek erop uit, laat het kind omgaan met dieren, water, bomen, of misschien is er bij je in de omgeving een boer of kinderboerderij waarvan je, je kind kunt laten genieten. Kijk of je kind op de boerderij een taakje kan krijgen, of misschien in je eigen tuin.


Leer je kind dat je respect mag hebben voor de aarde. Leer het later ook omgaan met de negatieve mensen. Maar dit blijft een moeilijk element. Vele vragen zul je naar je kind niet kunnen beantwoorden, dit hoeft ook niet, luisteren is al een antwoord. Wanneer je een antwoord nodig heb, zal deze je ook aangereikt worden. Immers de kosmos zorgt voor zijn kinderen. Begaafde kinderen hebben nog meer dan jij, lieve lezer een “EIGEN” weg te gaan. Ze komen er wel.

Maar ze hebben met zichzelf vele ontwikkelingen te doorstaan. Dit is noodzakelijk, daar ze moeten leren, hoe hun bewustzijn is en deze kunnen begrijpen. Voor mij als begaafde vrouw op leeftijd is het steeds weer dieper in je onbewustzijn te stappen / openen om bewust meer te weten, te zien, en te vertalen ook een zware weg. Ik heb geleerd er deels mee om te gaan, maar het blijven diepe processen.


Zo ook hebben begaafde kinderen, deze weg te gaan. Je opgeslagen kennis van vele levens zijn gewaarborgd in je onbewustzijn. Dit alles heeft als grondslag BEGRIJPEN.

Ik begrijp……………………

Hieruit kun je mensen en hun processen in ontwikkeling zetten.


Lieve ouders, weet dat je een bijzonder kind mag begeleiden. Je ook om dit goed te kunnen doen, het hoogste in jezelf nodig hebt.


Dus niet je seksualiteit, maar je hart, je onvoorwaardelijke houden van.

Niet iets willen voor jezelf, maar voor je kind. Leer je kindje dat je het mooiste in je leven mag geven aan haar of hem. Je eigen ervaringen van veranderingen, liefde en genegenheid. Het geloof in JEZELF.

Geef als je dit alles aan het creëren bent, je onvoorwaardelijke houden van.


Het leven geeft je de rest.


“Ik geloof”!

bottom of page